پارچه های نظامی و انواع آن

نکته بسیار مهم در پارچه های نظامی و انواع آن طرح چاپ استتاری دیجیتالی یا معمولی است که باید دقیقاً مطابق طرح و رنگ مصوب باشد

کوچکترین تغییر در رنگ و طرح و ابعاد نواحی چاپ خورده مورد قبول نیروها نمی باشد.

پارچه نباید دارای عیوب نایکنواختی چاپ، دو رنگی داشته باشد.
همچنین نباید تداخل حاشیه رنگ های مختلف در مواضع چاپ شده و یا وجود هاله در مرزها باشد.

در مکان های نظامی حین رژه و یا سایر عملیات نظامی در نیروها، افراد در کنار یکدیگر می ایستند.
پس یک شید بودن رنگ پارچه بسیار حائز اهمیت است.
همچنین هر گونه اختلاف شید در اجزای یک لباس و یا در لباس افراد مختلف قابل پذیرش نمی باشد.  

معمولا در چاپ و رنگرزی پارچه های نظامی از رنگ های با کیفیت بالا استفاده می شود.
 ثبات های شستشویی و بخصوص نوری قابل قبولی داشته باشند.
باید توجه داشت که استفاده از رنگدانه در چاپ پارچه های  نظامی مجاز نمی باشد.

ویژگی های پارچه نظامی

ویژگی های که از پارچه نظامی انتظار می رود علاوه بر ظاهر یکنواخت آن، استحکام بالا و ثبات های شستشویی و نوری بالا می باشد.

 نوع نخ به کار رفته و تراکم های نخ های تار و پود و نوع بافت همه بایستی به گونه ای انتخاب شود تا پارچه استحکام لازم در حین عملیات نظامی را داشته باشد.
 یکی از عوامل تاثیر گذار در تامین و توزیع اقلام و نیازمندی های یک سازمان در دسترس بودن آنهاست.
علاوه بر در دسترس بو، مقرون به صرفه بودن آنها هم است.
معمولاً توزیع در نیروها به صورت دوره ای و در زمان های مشخصی انجام می شود.
به همین دلیل ممکن است به دلایلی برای تامین دچار مشکل شوند
همچنین در نظر گرفتن تنها یک انتخاب برای پارچه نظامی می تواند مشکل ساز باشد و باید گزینه ها و اولویت های دیگری را نیز در نظر گرفت.
 بهینه سازی هزینه تمام شده پارچه نظامی و ویژگی های مورد انتظار و همچنین شرایط تولید و امکان تولید داخلی همه در انتخاب نوع پارچه موثر است.
 

Leave a Comment